Klasifikacija motornih ulja

Motori motornih vozila izloženi su različitim uvjetima rada. Više od 50 posto osobnih vozila vozi se na kratkim relacijama, dok se istodobno dio vozila kreće na dugim relacijama te prelaze i do 100.000 km na godinu. Za relacije vožnje i kvalitetu pogonskog goriva vezani su i intervali zamjene ulja, ovisno i o kvaliteti ulja, od 5000 pa do 100.000 kilometara za neka teretna vozila u idealnim uvjetima.


Gotovo je nemoguće odrediti točne intervale zamjene ulja, jer oni ovise o brojnim činiteljima među kojima su najznačajniji:
- relacija i uvjeti vožnje
- kvaliteta pogonskog goriva
- kvaliteta ulja.

Pritom je osnovno da sva motorna ulja moraju zadovoljiti sljedeće zahtjeve:
- podmazivost
- hlađenje
- brtvljenje
- zaštita od korozije
- održavanje čistoće motora
- kompatibilnost s brtvama i metalima
- optimalan odnos viskoznosti i različitih temperatura na kojima motor radi
- visoka oksidacijska, termička stabilnost i slično.

Stalna poboljšanja fizičkih, kemijskih i ostalih radnih karakteristika motornih ulja događala su se i zahvaljujući tehnološkom razvoju motora SUS. Konstruktori motora su nakon svake tehnološke promjene na motorima SUS postavljali i dodatne zahtjeve za njihovo podmazivanje, odnosno zahtijevali su dodatnu kvalitetu motornih ulja. Npr., Mercedes Benz je formulirao čak 56 zahtjeva u pogledu motornih ulja.

Takvi su zahtjevi doveli do uvođenja oznaka za viskozne gradacije i razinu kvalitete motornih ulja. Njima se u prvom redu propisuju uvjeti i testovi koje motorno ulje mora zadovoljiti da bi se svrstalo u određenu kategoriju za određene tipove motora i uvjete njihova rada.

KLASIFIKACIJA ULJA ZA ČETVEROTAKTNE MOTORE MOTORNIH VOZILA:

Klasifikacija prema viskoznosti:

Klasifikaciju motornih ulja prema viskoznosti tzv. SAE viskozne gradacije uvelo je Društvo američkih automobilskih inženjera (Society of Automative Enginees).

Prema toj se klasifikaciji određuju sljedeće gradacije:

Napomena: Ulje za mjenjače rijetko se odabire prema klimatskoj zoni ili vanjskim temperaturama. Najčešće se odabire prema karakteristikama mjenjača uz obvezu pridržavanja preporuka proizvođača ili ovlaštenog servisera.

 

KLASIFIKACIJE MOTORNIH ULJA PREMA RAZINI KVALITETE:

Klasifikaciju motornih ulja prema razini kvalitete utvrdili su:

- API – Američki institut za naftu (American Petroleum Institute) 1951. U Europi je klasifikacija prihvaćena 1972. a posljednja je revizija bila 1996.

- CCMC, koju je utvrdio Komitet konstruktora motora i vozila Europske zajednice (Comite des Constructeurs d’ Automobiles du Marche Comun) koja je vrijedila do 1996.

- ACEA Asocijacija europskih proizvođača vozila (Association des Constructeurs Europeens d’ Automobiles). Članice su ove asocijacije: BMW, DAF, FIAT, FORD, GM, MAN, MB, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROLLS-ROYCE, ROVER, SAB, SCANIA, VW i VOLVO.

- MIL – L specifikacija američke vojske.

Osim ovih općevažećih specifikacija, posebne uvjete (svoje proizvođačke specifikacije) propisuju i proizvođači motora i vozila; MB, VW, MAN, VOLVO i drugi.

 

Klasifikacija motornih ulja prema specifikaciji kvalitete API:

Fuel Economy (API):

Posebno se preporučuje potrošačima motornih ulja da obrete pažnju na specifikacije po API-ju koje motorno ulje nosi. Naime, sva motorna ulja koja uz standardne specifikacije po API-ju nose i oznaku EC što znači ENERGY CONSERVING (ušteda energije). Oznaka EC u API-jevoj specifikaciji se nalazi npr. API SL/CF/EC, dok će to isto ulje bez FUEL ECONOMY nositi samo oznaku API SL/CF. Motorna ulja sa rečenom oznakom garantiraju uštedu u potrošnji goriva od 1,7 – 3% ovisno o viskoznoj gradaciji i mogu se naći samo na lako protočnim motornim uljima (npr. 0W30, 0W40, 5W40 i 10W40).

 

Klasifikacija motornih ulja prema specifikaciji kvalitete ACEA:

Kako je već rečeno, ova klasifikacija 1996. zamjenjuje europsku specifikaciju CCMC. Zašto?

Tijekom analize CCMC klasifikacije i njezina pregrupiranja u ACEA izišli su na vidjelo sljedeći aspekti:

1. Potreba za ispunjavanjem sve većih zahtjeva suvremene proizvodnje motora pokazala je 1996. da tim zahtjevima CCMC klasifikacija ne može udovoljiti, te da ne može pratiti brzi razvoj suvremenih motora.

2. Uvođenjem kvalitetnog sustava zabilježbe rezultata testiranja motornih ulja proizašla je potreba da se svi postignuti rezultati testiranja bilježe u Europskom registracijskom centru. Stoga se ACEA ispitivanja povjeravaju neutralnoj komisiji koja onemogućuje da se proizvodi koji nisu ispitani uvrste u ACEA specifikaciju.

(HTHS(mPA.s) – smična stabilnost na visokim temperaturama)

 

KLASIFIKACIJA ULJA ZA DVOTAKTNE BENZINSKE MOTORE:

Glavna su područja primjene ovih ulja: izvanbrodski dvotaktni motori, motorkotači, kosilice, kultivatori (sve prema preporukama proizvođača motora). Mogu se koristiti kao mješavina s benzinom i izravnim podmazivanjem novih motora s injekcijskim sustavom. Specifičnosti su ovih ulja bezpepelni aditivi odnosno mogućnost ulja da potpuno izgori kako ne bi ostavilo taloge na svjećicama i ostalim unutarnjim dijelovima motora. Za ova ulja ne postoje propisi s obzirom na viskozitet i multigradnost jer se ulje miješa s gorivom.

Klasifikacija ovih ulja prema razini kvalitete određena je specifikacijama API, ASTM, ISO i JASO.

Dvotaktni izvanbrodski motori s vodenim hlađenjem, postavljaju posebne zahtjeve u pogledu na ulja koja su iskazana NMMA specifikacijama, a koje su postavili Udruženje proizvođača izvanbrodskih dvotaktnih motora (National Marine Manufacturers Association).

Dodaj komentar!